Hướng dẫn check mail ẩn của bạn bè bằng Access Token ,rất đơn giản dễ hiểu ai cũng làm được,cảm ơn mn đã theo dõi !

Để check email ẩn của bạn bè thì các bạn lấy token, ở các site nào củng được, rồi dán vào đoạn MyToken sau:
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT%20uid,%20email%20FROM%20user%20WHERE%20uid%20IN%20(%20SELECT%20uid2%20FROM%20friend%20WHERE%20uid1%20=%20me()%20)%20ORDER%20BY%20rand()%20limit%205000&access_token=MyToken

Nguồn : SiBen.
- - 5 bình luận
CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn check mail ẩn của bạn bè bằng Access Token ,rất đơn giản dễ hiểu ai cũng làm được,cảm ơn mn đã theo dõi ! Để check email ẩn củ...

BÌNH LUẬN (5)

Một số lưu ý khi bình luận

Vui lòng xem Hướng Dẩn Sử dụng trước khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)